به یاد خدا باش تا خدا به یادت باشد، اگر خدا به یاد انسان بود،از جهل رهایی می‌یابد اگر در کاری مانده است خداوند نمی‌گذاردعاجز شود.(علامه سيدمحمدحسين طباطبايي)

فايل‌ها

پيوندها

    

اخبار همایش

گزارش اجمالی از کمیسیون‌های همایش: کمیسیون پنجم
دبیر علمی جناب دکتر پارسانیا مقاله اول: قرآن و بنیان های تاریخی نظم اجتماعی؛ بحثی پیرامون آیه 213 سوره بقره: ارائه دهنده: جناب آقای محسن صبوریان...
گزارش اجمالی از کمیسیون‌های همایش: کمیسیون چهارم
كميسيون: مطالعات علوم انساني رئيس: دكتر احمدحسين شريفي عنوان مقاله اول: حقيقت سلوك و سلوك حقيقي از منظر علامه طباطبائي چكيده مقاله: اين مقاله حاوي...
گزارش اجمالی از کمیسیون‌های همایش: کمیسیون سوم
رئيس: دكتر ابوالفضل ساجدي دبير: فربهي مقاله‌ي اول: رابطه‌ي وجوه اعجاز و وجوه تحدي از منظر علامه‌ي طباطبائي: معجزه‌ي پيامبر...
گزارش اجمالی از کمیسیون‌های همایش: کمیسیون دوم
كميسيون: قرآن‌شناسي و حديث‌شناسي رئيس: محمد فاكرميبدي ارائه‌دهنده مقاله اول: اسدالله جمشيدي عنوان مقاله: نقش سند در ارزشگذاري حديث از...
گزارش اجمالی از کمیسیون‌های همایش: کمیسیون اول
كميسيون: هستي‌شناسي و معرفت‌شناسي رئيس: دكتر عسكري سليماني اميري دبير كميسيون: دكتر حسن عبدي ارائه‌دهنده مقاله اول: مهدي برهان مهريزي...
مبانی جری و تطبیق از دیدگاه علامه طباطبایی(ره) در همایش تشریح شد.
به گزارش سایت همایش بین المللی اندیشه‌های علامه طباطبایی در تفسیر المیزان، سرکار خانم شادی نفیسی، استادیار دانشگاه تهران، جمعه 23 آبان در دومین...