به یاد خدا باش تا خدا به یادت باشد، اگر خدا به یاد انسان بود،از جهل رهایی می‌یابد اگر در کاری مانده است خداوند نمی‌گذاردعاجز شود.(علامه سيدمحمدحسين طباطبايي)

فايل‌ها

پيوندها

    

مطالعات اخلاقی

    فرا اخلاق
    معناشناسی مفاهیم اخلاقی
    هستی‌شناسی گزاره‌های اخلاقی
    معرفت‌شناسی قضایای اخلاقی
    روش‌شناسی گزاره‌های اخلاقی

  

 اخلاق هنجاری
    وظیفه‌گرایی اخلاقی
    غایت‌گرایی اخلاقی
    اخلاق فضیلت

  

 اخلاق کاربردی و حرفه‌ای
    تعاملات انسانی (اخلاق معاشرت، نقد و مناظره، همسرداری، ...)
    زندگی فردی (اخلاق عبادی، اخلاق معیشت و مسافرت، اخلاق جنسی، ...)
    تعامل با محیط و حیوانات
    یاددهی و یادگیری (تدریس، پژوهش، تبلیغ، ...)
    حرفه¬ها و مشاغل (پرستاری، پزشکی، قضاوت، مشاوره، ...)
    روابط بین الملل (رفتار با غیر مسلمانان، جنگ و صلح، گفتگو، ...)

  

 فضائل و رذائل اخلاقی
    روی‌کردهای اخلاقی (شهودی، عقلی، نقلی)
    چارچوب طرح فضائل و رذائل اخلاقی (عفت، شجاعت، حکمت، عدالت)
    مسلک‌های اخلاقی
    اخلاقی الهی
    اخلاق فردی
    اخلاق اجتماعی

  

 تحول اخلاقی
    چیستی و مکانیزم تحول اخلاقی
    عوامل و خاستگاه‌های تحول اخلاقی
    انواع تحول اخلاقی (تحول فردی، تحول اجتماعی)
    آثار تحول اخلاقی
    تحول اخلاقی و اختلالات روانی؛ تشابهات و تمایزات
    شبکه و سلسله مراتب فضایل اخلاقی

  

 دین و اخلاق
    الهيات اخلاق
    رابطه دين و اخلاق
    اخلاق ديني
    اخلاق سکولار
    اخلاق و دیگر علوم
    اخلاق و فلسفه
    اخلاق و کلام
    اخلاق و عرفان
    اخلاق و فقه
    اخلاق و حقوق

 

مطالعات تربیتی

چیستی تربیت

تعریف تربیت

تربیت و رابطة آن با تعلیم

تربیت و رابطة آن با تلقین

 

اهداف تعلیم و تربیت

هدف غائی

اهداف واسطه‌ای (مربوط به مراحل سنی، مربوط به ساحت‌های تربیت، مربوط به ابعاد وجودی)

 

مبانی تعلیم و تربیت

مباني هستي‌شناختی

مباني معرفت‌شناختی

مبانی الهیاتی

مباني انسان‌شناختی

مباني ارزش‌شناختی

مبانی روان‌شناختی

مبانی جامعه‌شناختی

 

اصول تعلیم و تربیت

اصول مربوط به سن و مراحل رشد

اصول مربوط به جنسیت

اصول مربوط به ظرفیت‌ها و امکانات وجودی

 

روش‌های تعلیم و تربیت

روش‌های ارشادی

روش‌های توجیهی

روش‌های هدایتی

 

مراحل تعلیم و تربیت

مراحل عمر انسان (پیش‌زادی، سیادت، اطاعت، وزارت،‌ حمایت)

مراحل رشد و تکامل انسان (اسلام، ایمان، ...)

 

اقسام تعلیم و تربیت

تربیت دینی (پرورش ایمان، تعبد و التزام)

تربیت اخلاقی

تربیت اجتماعی (سیاسی، شهروندی، خانوادگی، اقتصادی)

تربیت ابعاد وجودی انسان‌ (تربیت بدنی، تربیت عقلانی، تربیت عاطفی)

 

زمینه‌ها و عوامل مؤثر در تعلیم و تربیت

درونی‌ (اراده، وراثت، خواهش‌ها، فطرت)

بیرونی (طبیعت و جغرافیا، محیط انسانی، فرشتگان، شیطان)