به یاد خدا باش تا خدا به یادت باشد، اگر خدا به یاد انسان بود،از جهل رهایی می‌یابد اگر در کاری مانده است خداوند نمی‌گذاردعاجز شود.(علامه سيدمحمدحسين طباطبايي)

فايل‌ها

پيوندها

    

مراکز همکار در همایش

الف) مراکز داخلی

 1. مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه
 2. دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
 3. مجمع جهانی اهل بیت ‰
 4. سازمان فرهنگ و ارتباطات
 5. جامعة المصطفی العالمیة
 6. پژوهشگاه فرهنگ و اندیشة اسلامی
 7. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
 8. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 9. مرکز تخصصی تفسیر حوزه علمیه قم
 10. دبیرخانه انجمن‌های علمی حوزه
 11. موسسه بین المللی مطالعات اسلامی
 12. صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
 13. دانشگاه الزهراء (س)
 14. دانشگاه امام صادق (ع)†
 15. دانشگاه علوم اسلامی رضوی
 16. دانشگاه فردوسی مشهد
 17. دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
 18. دارالقرآن علامه طباطبایی (ره)
 19. سازمان فعالیت‌های قرآنی دانشگاهیان کشور
 20. مؤسسه علمی فرهنگی دار الحدیث (پژوهشکده تفسیر اهلبیت ع)

 

ب) مراکز خارجی

 1. مجمع اهل البیت، عراق
 2. آکادمی علوم اسلامی، انگلیس
 3.  آکادمی علوم اسلامی، اندونزی
 4. دانشگاه اسلامی، غنا
 5. دفتر قائد ملت جعفریه،‌ پاکستان
 6. جامعة الکوثر، پاکستان
 7. مرکز الحضارة لتنمیة الفکر الاسلامی،‌ لبنان
 8. معهد المعارف الحکمیة للدراسات الدینیة والفلسفیة، لبنان