به یاد خدا باش تا خدا به یادت باشد، اگر خدا به یاد انسان بود،از جهل رهایی می‌یابد اگر در کاری مانده است خداوند نمی‌گذاردعاجز شود.(علامه سيدمحمدحسين طباطبايي)

فايل‌ها

پيوندها

    

جدول برنامه‌های همایش بین‌المللی اندیشه‌های علامه طباطبایی در تفسیر المیزان

جدول برنامه‌های همایش بین‌المللی اندیشه‌های علامه طباطبایی در تفسیر المیزان