به یاد خدا باش تا خدا به یادت باشد، اگر خدا به یاد انسان بود،از جهل رهایی می‌یابد اگر در کاری مانده است خداوند نمی‌گذاردعاجز شود.(علامه سيدمحمدحسين طباطبايي)

فايل‌ها

پيوندها

    

مطالعات ادبی و هنری

  1. مباحث ادبی (مباحث لغوی،‌ صرفی، نحوی،‌ بلاغی، فقه اللغه)
  2. فلسفه هنر و زیبایی (چیستی هنر، ارزش هنر، معیار هنر، ...)
  3. آفرینش‌های هنری در قرآن