به یاد خدا باش تا خدا به یادت باشد، اگر خدا به یاد انسان بود،از جهل رهایی می‌یابد اگر در کاری مانده است خداوند نمی‌گذاردعاجز شود.(علامه سيدمحمدحسين طباطبايي)

فايل‌ها

پيوندها

    

چگونگي‌تنظيم‌و‌ارسال‌مقالات

الف) شرايط عمومي

 1. مقالات به یکی از زبان‌های فارسی، عربی و انگلیسی باشد.
 2. مقالات با موضوع و محورهاي همايش تناسب داشته باشد.
 3. مقالات از رویکرد تحقيقي ـ تحليلي، ساختار منطقي و انسجام محتوايي برخوردار باشد.
 4. آرا و ديدگاه‌هاي مطرح‌شده در مقالات، مستند و مستدل باشد.
 5. مقالات حاوي گونه‌اي نوآوري در روش یا محتوا باشد.
 6. مقالات ارسالي قبلاً در نشريات داخل یا خارج از کشور ایران و يا به عنوان بخشي از يک کتاب چاپ نشده و نيز هم‌زمان براي ساير همايش‌ها و يا مجلات ارسال نشده باشد.
 7. مقالات فارسی با قلم B Lotus، مقالات عربی با قلم B Badr و مقالات انگلیسی با قلمTimes New  Roman در محيط Word تایپ شود.
 8. مقالات حداقل در 10صفحه و حداکثر در 30 صفحة 300 کلمه‌اي تنظيم شوند.
 9. مشخصات کامل نويسنده شامل: نام و نام خانوادگي، تحصيلات، رتبه علمي، رشته و گروه علمي، دانشگاه يا مرکز علمی وابسته، آدرس و کد پستي، نشاني الکترونيکي و شماره تلفن و دورنگار همراه مقاله ارسال شود.

 

ب) شیوه نگارش مقالات

مقالات ارسالي بايد از ساختار علمي برخوردار باشد؛ يعني داراي عنوان، مشخصات نويسنده، چکيده، کليد واژه‌ها، مقدمه، بدنة اصلي، نتيجه‌گيري و فهرست منابع باشد. در تنظيم هر يک از مؤلفه‌هاي ساختاري يادشده، لازم است ويژگي‌هاي زیر رعايت شود:

 1. عنوان: عنوان مقاله گويا، رسا و ناظر به محتواي مقاله باشد.
 2. چکيده: چکیده مقاله در 150 کلمه به زبان اصلی مقاله تنظيم شود. چکيده بايد شامل بيان مسأله، هدف، روش و يافته‌هاي مهم پژوهش به صورت مختصر باشد. در چکيده از طرح فهرست مباحث يا مرور بر آنها، ذکر ادله و ارجاع به مآخذ خودداري شود.
 3. کليدواژه‌ها: شامل حداکثر هفت واژة کليدي مرتبط با محتوا که نقش نماية موضوعي مقاله را داشته باشد.
 4. مقدمه: در مقدمة مقاله، مسئلة اصلی، پيشينه، ضرورت، هدف و روش تحقيق بیان شده، مفاهيم و اصطلاحات اساسي مقاله تعريف گردد.
 5. بدنة اصلي: در بدنه اصلي مقاله نکات زیر رعايت شود:

1-5. پيكرة مطالب در قالب محورهاي مشخص تقسيم‌بندي و سامان داده شود؛

2-5. نكات مقدماتي، مباني و پيش‌فرض‌هاي مطالب، در صورت لزوم فقط درحد ضرورت بيان گردد؛

3-5. در نقل قول‌ها امانتداري كاملاً رعايت شود؛

4-5. نقل قول‌هاي مستقيم داخل گيومه گذاشته و در پاورقي به مآخذ مربوط مستقيماً ارجاع داده شود؛

5-5.  نقل‌هاي مضموني و محتوايي لازم نيست در گيومه بيايد، اما در هنگام ارجاع به منبع مربوط، از علامت «ر.ك:» استفاده شود؛

6-5. حتي‌الامكان از نقل قول‌ به غیر از زبان اصلی مقاله (مثل نقل‌ قول‌های عربی در مقالات فارسی و انگلیسی) در متن خودداري شود؛ مگر اينكه آوردن عین آن عبارت موضوعيت داشته باشد. ذکر آيات قرآن و روايات از این قاعده مستثنی است؛ ولی آنها نيز در موارد لازم باید ترجمه شود.

6. پاورقي: كلية ارجاعات، در پاورقي به صورت زير ذكر شود:

ـ كتاب: نام و نام‌ خانوادگي نويسنده، نام كتاب، نام مترجم، شمارة جلد، شمارة صفحه يا صفحات.

ـ مقاله: نام و نام‌ خانوادگي نويسنده، عنوان مقاله، نام مترجم، عنوان مجله، سال و شماره، شمارة پياپي، شمارة صفحه يا صفحات.

 1. نشاني آيات قرآن: پس از ذكر آيه در داخل متن، به صورت «(نام سوره: شماره آيه)» ذكر شود؛
 2. نتيجه‌گيري: نتيجه بيانگر يافته‌هاي تحقيق است كه به صورت گزاره‌هاي خبري موجز بيان مي‌گردد. بنابراین، از بيان مسئله، مباحث مقدماتي، ساختار مباحث، ادله، مستندات، ذكر مثال يا مطالب استطرادي خودداري شود.
 3. فهرست منابع: اطلاعات كتاب‌شناختي كامل منابع و مآخذ تحقيق (اعم از فارسي، عربي، انگلیسی و زبان‌های دیگر) در انتهاي مقاله بر حسب نوع منبع به صورت زير تنظيم گردد:

ـ كتاب: نام‌ خانوادگي نويسنده، نام نويسنده، عنوان كتاب، نام مترجم، مصحح يا محقق، نوبت چاپ، محل نشر، ناشر، تاريخ انتشار.

ـ مجله: نام‌خانوادگي نويسنده، نام نويسنده، عنوان مقاله، نام مترجم، نام مجله، سال و شماره، شماره پياپي، تاريخ انتشار، شماره صفحات اول و آخر مقاله.

ـ پايان‌نامه: نام خانوادگي نويسنده، نام نويسنده، عنوان پايان‌نامه، مقطع تحصیلی، رشته، دانشگاه، دانشكده، سال دفاع.

ـ پایگاه اینترنتی: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده، عنوان مقاله، تاریخ دریافت مطلب، آدرس پایگاه.

 
نکات قابل توجه
 1. نیازی به ارسال اولیه چکیده نیست؛ چکیده و اصل مقاله به صورت یکجا ارسال شود.
 2. مقالات دریافتی در مراحل مختلف ارزیابی قرار خواهند گرفت و بر همین اساس، وضعیت نهایی آنها به شرح زیر خواهد بود:                                                                                    ـ                                                                                                                                              ـ مقالات علمی پژوهشی: ارائه در همایش (به ترتیب اولویت) و چاپ در مجلات علمی پژوهشی موسسه یا مراکز همکار، یا کتاب مجموعه مقالات همایش؛                                                                                                                                                                                                                  ـ مقالات علمی ترویجی: نمایش پوستر چکیده مقاله در همایش و چاپ در مجلات علمی ترویجی موسسه یا مراکز همکار، یا کتاب مجموعه مقالات همایش؛                                                                                                                                                                                                                      ـ مقالات علمی تخصصی: نمایش پوستر چکیده مقاله در همایش.      

    بدیهی است مقالات پایین‌تر از این سطح و نیز مقالات تکراری،غیرقابل پذیرش و مردود شناخته می‌شوند.

 1. مطالب مقالات، مبيّن آراي نويسندگان و مسئوليت آن نيز بر عهده آنهاست.

 

ج) چگونگی ارسال مقالات

برای ارسال مقالات فارسی و دریافت کد ره‌گیری، فقط از طریق سامانه ارسال و پیگیری مقالات در پایگاه اطلاع‌رسانی همایش اقدام  و از ارسال به صورت پست دستی، پست الکترونیکی و دورنگار خودداری شود؛ در غیر اینصورت به مقالات ارسالی ترتیب اثر داده نخواهد شد.

مقالات عربی و انگلیسی فقط از طریق ایمیل ارسال شود.