به یاد خدا باش تا خدا به یادت باشد، اگر خدا به یاد انسان بود،از جهل رهایی می‌یابد اگر در کاری مانده است خداوند نمی‌گذاردعاجز شود.(علامه سيدمحمدحسين طباطبايي)

فايل‌ها

پيوندها

    

فيلم1
فيلم2
فيلم3
فيلم4
فيلم5
فيلم6
فيلم7
فيلم8
فيلم8
فيلم9
فيلم10
عکس